Personuppgiftspolicy

Bäste kund

Den 25:e maj började en ny dataskyddslag att gälla i hela Europa, kallad GDPR (General Data Protection Regulation) -  eller på svenska Datasäkerhetsförordningen.

Med anledning av detta vill vi upplysa dig, som befintlig eller tidigare kund hos oss, om vilken typ av information rörande dig/ditt företag som sparas i våra system.  

Dina uppgifter – så som namn, telefonnummer, e-postadress, adress och person- /organisationsnummer finns förvarade i vårt ordersystem. Detta för att kunna fullfölja garantiåtagande och våra skyldigheter enligt bokföringslagen samt att kunna bistå dig som kund med svar på eventuella frågor angående tidigare beställningar eller ev. framtida beställningar.

Eftersom du förekommer i vårt ordersystem så ingår du också i de listor utefter vilka vi skickar nyhetsbrev och inbjudningar till olika event. Dessa nyhetsbrev och inbjudningar skickas ut via e-post med oregelbundna mellanrum men högst en gång i månaden.  Om du inte vill ha utskick från oss kan du när som helst avregistrera dig genom att klicka på avregistrera i något av de nyhetsbrev vi skickar.

Du behöver inte göra något med anledning av detta, men vill du på något sätt korrigera, ändra eller ta bort dina personuppgifter hos oss, vänligen kontakta oss via gdpr@ergonomi.se

Vill du ha mer information se vår Personuppgiftspolicy.