Lär dig mer

Hur mår era kontorsstolar?

Vår personal har lång erfarenhet av kontorsergonomi och stolar. Låt oss göra en översyn av era befintliga kontorsstolar!

1.  Funktionskontroll

Vi går igenom och funktionstestar alla befintliga funktioner på stolen.

2.   Dokumentation

Vi dokumenterar vilka funktioner som inte längre fungerar och gör en helhetsbedömning i vilket skick stolen är. Stolen märks.

3.   Åtgärder/Reservdelar

Vi åtar oss att beställa reservdelar samt att montera dessa. Blir det aktuellt med nyinköp kan vi hjälpa till med provstolar och individuell utprovning av ny arbetsstol.

 Efter översynen lämnar vi över dokumentationen så att ni därefter själva kan ha en bättre överblick på era kontorsstolar.

Kontakta oss gärna för mer information.

Ergohuset är återförsäljare till de flesta stolsleverantörer. Det finns dock några få leverantörer som inte jobbar med återförsäljare, där har vi inte alltid möjlighet att beställa reservdelar. I dessa fall kan vi hjälpa till med Funktionskontroll och Dokumentation.