Bli uppdaterad kring det här med ergonomi. Det har hänt en del sedan gympan i skolan.

Är du en av dem som har erfarenhet av musarm eller smärtor i axlar och rygg? Du är inte ensam, den gruppen är tyvärr rätt stor. Trots att de flesta är upplysta om riskerna, är många av oss alltför passiva och stillasittande på dagarna. Till viss del kräver arbetsuppgifterna det, men det betyder inte att vi slipper ta eget ansvar. Att arbeta på ett felaktigt sätt och sedan bli sjukskriven är inte roligt för någon. Varken för arbetsgivaren eller den anställde. Du kan inte heller kompensera ett stillasittande arbetsliv med en aktiv fritid. Även om en sådan naturligtvis är bra! Människokroppen behöver vara aktiv under de vakna timmarna helt enkelt, men kräver också stöd från omgivningen.

Vad är ergonomi?

Termen betyder läran om anpassning till människan. Att säkra att arbete och miljö ser till de mänskliga behoven och förutsättningarna. En arbetsuppgift eller arbetsplats ska inte slita på kroppen i onödan. Det ska vara möjligt att utföra sitt jobb utan för stor belastning. En god ergonomi innefattar också de psykologiska och sociala behoven. Som du vet kostar det mycket både för individen och samhället när detta inte fungerar. Någon som kan svara på frågan; vad är ergonomi? är kanske framförallt fysioterapeuter, eller sjukgymnaster som de också kallas. Ergonomer som ofta samarbetar med de som designar kontorsmöbler och tillbehör har också specialiserade kunskaper och kan fungera som ergonomikonsult. Det är viktigt att analysera vad olika platser, processer och produkter får för konsekvenser för de som ska använda dem. Analyser och tester avgör hur ergonomi fungerar för användare med olika förutsättningar. Det kan vara den fysiska styrkan, förmågan att hantera information eller att arbeta i extrem hetta eller kyla till exempel.

Ergonomikonsult

Om det var ett tag sedan du fick en genomgång av just din arbetsmiljö och din utrustning, ta kontakt med Ergohuset som har lång erfarenhet. De besöker dig och kan peka på vad som eventuellt behöver göras. Efter en kontakt med en ergonomikonsult kan det bli fråga om ett förändrat beteende, att du börjar stå upp och jobba till exempel eller att du har ett fotstöd under bordet. Vinkeln på datorskärmen, belysningen och inställningarna på din stol är andra vanliga delar som är viktiga för bästa ergonomi. Det är lämpligt att tänka igenom vilken typ av råd du tror dig behöva vid besöket. De finns i tre versioner, när du tar hjälp av Ergohuset.

  • Föreläsning. Kan läggas in vid frukostmöte eller arbetsplatsträff. Innehåll och inriktning kan skräddarsys för just ditt kontor.
  • Analys av individuell arbetsplats. Koll av utrustningen och tips om arbetsteknik och eventuella kompletteringar.
  • Ergonomirond med systematisk genomgång. Underlag för eget arbetsmiljöarbete genom detaljerad dokumentation.

Vanor och ovanor

Det är möjligt att med några enkla justeringar skapa sig en bättre arbetsmiljö och bra ergonomi. Genom att ta en bensträckare mellan varven, gå iväg och prata med kollegan istället för att mejla, eller att ibland välja ståläge för ditt höj- och sänkbara skrivbord är du på god väg. I en del grupper är tävlingsinstinkten stark. Utnyttja det och skapa lite konkurrens mellan kollegorna. Det finns appar för det mesta och att mäta antal steg eller våningar som ni går under en vanlig vecka, är enkelt. Se dig också omkring och spana på om du behöver en arbetsmatta när du står upp, eller om du är mogen för en balansplatta till och med! All vår början bliver svår, som det heter. Och att ändra vanor är inte lätt. Men försök vara uthållig och invänta resultaten. En sak är i alla fall säker och det är det faktum att det inte finns några quick fixes. Det tar över två månader att bryta sitt mönster och börja följa ett nytt. Forskare menar att runt 66 dagar är den tidsrymd som krävs. Det gäller att hitta sin egen motivation, ta reda på vad som fungerar för just dig.

En stolt historia

I Sverige var man tidigt ute och propagerade för fysisk träning. Redan på 1700-talet började Pehr Henrik Ling, som kallas den svenska gymnastikens fader, att sprida sina idéer. Hans son Hjalmar utvecklade sedan skolgymnastiken, som spreds till många länder. Det är möjligt att han inte kunde svara på frågan vad är ergonomi, men han har helt klart banat väg för den moderna synen på arbetet kopplat till människokroppen. Hur svenska folket uppfostrades med träning har en viss koppling till tekniken. När radioapparater var det nyaste nya, drillades lyssnarna militäriskt i övningar ledda av kapten Bertil Uggla. På 1940-talet arrangerade Konsum husmorsgymnastik. Det kostade 50 öre att få barnpassning under tiden man gjorde övningarna, som passade för alla ”oavsett ålder och vikt”. Vi tror kanske att smärtor i axlar och stela nackar är ett nytt fenomen, men pausgympa på kontor anordnades också i samma tidsperiod. Sekreterarna fick resa sig upp från skrivmaskinerna och tänja och sträcka. Kanske minns du vad vi fick ta del av genom televisionen? Rätt svar är Bengt Bedrup och på 1980-talet Susanne Lanefeldt!